Πάσχα στην Γεωργία

Τιφλίδα – Τελάβι – Γκρέμι – Νεκρέσι – Αλαβέρντι – Μπόντμπε – Σιγνάγι – Αχαλτσίχε – Μπορζόμι – Ραμπάτι – Βάρτζια – Κερτβίσι – Σάπαρα – Γκόρι – Ουπλιστσίχε – Μτσχέτα

Αναχωρήσεις:
27/4

Πάσχα στην Βιέννη

Η Βιέννη θέλει χρόνο για να την δεις και ακόμα περισσότερο για να την ζήσεις. Θα κάνεις πολλά ταξίδια μέσα στις ομορφιές της, θα χαθείς μέσα στις απολαύσεις της και θα μαγευτείς από τα μοναδικά της μνημεία και τοπία.

Αναχωρήσεις:
25/04 , 27/04, 13/06