Πάσχα στην Γεωργία

Τιφλίδα – Τελάβι – Γκρέμι – Νεκρέσι – Αλαβέρντι – Μπόντμπε – Σιγνάγι – Αχαλτσίχε – Μπορζόμι – Ραμπάτι – Βάρτζια – Κερτβίσι – Σάπαρα – Γκόρι – Ουπλιστσίχε – Μτσχέτα

Αναχωρήσεις:
27/4